भौतिक कक्षा सञ्चालन बारे सुचना

  • Post category:Notice

यस विद्यालयमा अध्ययनतर विद्यार्थीहरुको परिमार्जित भौतिक कक्षा तालिका निम्न अनुसार रहेको र यो तालिका मिति २०७८ भाद्र २८ गते देखिनै लागु हुने जानकारी गराउँदछौ ।

भौतिक कक्षामा विद्यार्थीहरुले निम्न नियम पालना गर्नुपर्ने छः
१) विद्यार्थीहरु अनविार्य विद्यालयको पोशाकमा आउनुपर्ने छ ।
२) माक्स तथा सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेछ साथै प्रवेश द्धवारमा ज्वरो मापन गरि ज्वरो आएका विद्यार्थीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई घर फिर्ता गरिने छ ।
३) खाजा नास्ताको व्यवस्था घर वाटनै गर्नुपर्ने छ ।


धन्यवाद