For events and programs

श्रीपञ्चमीको साइतमा अक्षरारम्भ कार्यक्रम

यहि मिति २०७८ माघ २३ गते आइतबार श्रीपञ्चमी सरस्वती पुजाको शुभ साइतमा यस विद्यालयले स्कुल जाने उमेर पुगोका बालबच्चाहरुका लागि अक्षरारम्भ कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँदा उक्त दिन स्कुल जाने उमेर…

Continue Reading श्रीपञ्चमीको साइतमा अक्षरारम्भ कार्यक्रम

कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ७ (सात) को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

यस विद्यालयमा कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ७ (सात) मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा उक्त कक्षााहरूकाे वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७८ जेष्ठ २६ गते वुधवार देखि प्रत्येक दिन…

Continue Reading कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ७ (सात) को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

कक्षा ९ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

यस विद्यालयमा कक्षा ९ (नाै) मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा पूर्व सुचना अनुसार कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७८ जेष्ठ २३ गते आईतवार देखि प्रत्येक दिन…

Continue Reading कक्षा ९ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

कक्षा ८ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

यस विद्यालयमा कक्षा ८ (आठ) मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा पूर्व सुचना अनुसार कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७८ जेष्ठ १६ गते आईतवार देखि प्रत्येक दिन…

Continue Reading कक्षा ८ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा