For events and programs

सरस्वती पूजा तथा अक्षरारम्भ कार्यक्रम २०७९ (निः शुल्क भर्ना, निःशुल्क कक्षा) साथै वार्षिक उत्सव कार्यक्रम

यस विद्यालयमा यहि मिति २०७९ माघ १२ गते बसन्त पञ्चमी (सरस्वती पूजा) को शुभ साइतमा विद्यालय जाने उमेर भएका बालबालिकाका लागि अक्षरारम्भ कार्यक्रम रहेकाले उक्त कार्यक्रममा आफ्ना नानि बाबुहरुलाई सहभागि…

Continue Readingसरस्वती पूजा तथा अक्षरारम्भ कार्यक्रम २०७९ (निः शुल्क भर्ना, निःशुल्क कक्षा) साथै वार्षिक उत्सव कार्यक्रम

श्रीपञ्चमीको साइतमा अक्षरारम्भ कार्यक्रम

यहि मिति २०७८ माघ २३ गते आइतबार श्रीपञ्चमी सरस्वती पुजाको शुभ साइतमा यस विद्यालयले स्कुल जाने उमेर पुगोका बालबच्चाहरुका लागि अक्षरारम्भ कार्यक्रम आयोजना गरेको हुँदा उक्त दिन स्कुल जाने उमेर…

Continue Readingश्रीपञ्चमीको साइतमा अक्षरारम्भ कार्यक्रम

कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ७ (सात) को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

यस विद्यालयमा कक्षा १ (एक) देखि कक्षा ७ (सात) मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा उक्त कक्षााहरूकाे वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७८ जेष्ठ २६ गते वुधवार देखि प्रत्येक दिन…

Continue Readingकक्षा १ (एक) देखि कक्षा ७ (सात) को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

कक्षा ९ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

यस विद्यालयमा कक्षा ९ (नाै) मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा पूर्व सुचना अनुसार कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७८ जेष्ठ २३ गते आईतवार देखि प्रत्येक दिन…

Continue Readingकक्षा ९ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

कक्षा ८ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा

यस विद्यालयमा कक्षा ८ (आठ) मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा पूर्व सुचना अनुसार कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७८ जेष्ठ १६ गते आईतवार देखि प्रत्येक दिन…

Continue Readingकक्षा ८ को अनलाईन वार्षिक परीक्षा सम्बन्धमा