Final Examination-2078

  • Post category:Events / Notice / Recent Post

This is a general notice to all the Student, Guardian and staffs of this institution that the final examination of academic session 2078 is going to be held from 2079 Baishakh 11. Students are requested to follow attached routine and prepare for the exam. Teaching staffs are requested to prepare all the requirements for the examination.

Students can get their routine from Exam Schedule menu on school’s mobile app as well. They can also get the digital copy of their admit card on school’s mobile app. Students will be pre informed about their seat plan through mobile app notification and will also display on exam schedule.

Students are required to bring their admit card with them to the examination hall.

Thank You

यस विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावकज्यू तथा शिक्षक कर्मचारीहरुमा, शैक्षिक सत्र २०७८ को वार्षिक परीक्षा यहि मिति २०७९ बैशाख ११ गते देखि सञ्चालनहुने व्यहोरा हार्दिक जानकारी गराउँदछौ । सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई दिइएको तालिका अनुसार परीक्षा तयारी गर्नुहुन र शिक्षक कर्मचारीज्यूहरुलाई परीक्षाको आवश्यक तयारी गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।
विद्यार्थीहरुले परीक्षातालिका विद्यालयको मोबाइल एपको Exam Schedule वाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । विद्यार्थीहरुले विद्यालयको मोबाइल एपमा प्रवेश प्रत्रको डिजिटल कपि पनि प्राप्त गर्नसक्नुहुनेछ । विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा बसाई व्यवस्थापन वारे मोबाइल एप नोटिफिकेसन वाट पूर्व जानकारी गराइनुका साथै परीक्षा तालिका मा पनि दर्शायीने छ ।
परीक्षा हलमा विद्यार्थीले आफ्नो प्रवेश पत्र साथमा लिएर आउनुपर्ने छ ।
धन्यवाद