First Terminal Examination-2079

  • Post category:Notice

This is a general notice to all the Students, Teaching staffs and Guardians of this school that the first terminal examination for the academic session 2079 is going to be held from 2079 Bhadra 26. All the students are requested to prepare for the exam according to the attached schedule, Staffs are requested to prepare all the requirements for the exam and Guardians are requested to create and provide favourable environment for the preparation of exam.

Moreover Students can get their exam schedule on school mobile app as well. Seat plan will be notified through school mobile app and will be provided along with admit card. Students must carry their admit card along with them during examination.

Thank Your

यस विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावकज्यू तथा शिक्षक कर्मचारीहरुमा, शैक्षिक सत्र २०७९ को प्रथम त्रैमासीक परीक्षा यहि मिति २०७९ भाद्र २६ गते देखि सञ्चालनहुने व्यहोरा हार्दिक जानकारी गराउँदछौ । सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई दिइएको तालिका अनुसार परीक्षा तयारी गर्नुहुन र शिक्षक कर्मचारीज्यूहरुलाई परीक्षाको आवश्यक तयारी गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।
विद्यार्थीहरुले परीक्षातालिका विद्यालयको मोबाइल एपको Exam Schedule वाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने छ । विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा बसाई व्यवस्थापन वारे मोबाइल एप नोटिफिकेसन वाट पूर्व जानकारी गराइनुका साथै प्रवेशपत्रका साथ जानकारी दिइनेछ । परीक्षा हलमा विद्यार्थीले आफ्नो प्रवेश पत्र साथमा लिएर आउनुपर्ने छ ।
धन्यवाद